Kiểm tra máy tính từ xa bằng phần mềm Axence & AnyDesk

Kiểm tra máy tính từ xa bằng phần mềm Axence & AnyDesk

A. Phần mềm Axence:

Nhằm đem lại sự tiện lợi cho Quý khách, Shop Việt xin giới thiệu phần mềm Axence để kết nối từ xa dễ dàng nhất. Quý khách thực hiện các bước sau để kết nối từ xa với Shop Việt:

  1. Tải về phần mềm điều khiển từ xa Axence
  2. Mở file Axence.msi mới tải về để cài đặt Phần mềm Axence (click vào các nút Next, Install, OK để hoàn tất cài đặt).
  3. Liên hệ Shop Việt để bắt đầu kết nối từ xa.

B. Phần mềm AnyDesk:

Nếu trường hợp Phần mềm Axence bị lỗi không kết nối được thì Quý khách sử dụng Phần mềm AnyDesk theo các bước sau để kết nối từ xa với Shop Việt:

  1. Tải về phần mềm điều khiển từ xa AnyDesk
  2. Mở file AnyDesk.exe mới tải về để chạy phần mềm AnyDesk.
  3. Liên hệ Shop Việt để bắt đầu kết nối từ xa.

Shop Việt kính chúc Quý khách thành công.

Chat Zalo: 0909.593.393
Gọi ĐT: 0909.593.393
Chat Zalo
Gọi ĐT