Kiểm tra và sửa chữa máy tính Laptop từ xa bằng TeamViewer

Kiểm tra hư hỏng và sửa chữa máy tính PC, Laptop, Macbook từ xa bằng TeamViewer, UltraViewer, AnyDesk

Quý khách sử dụng 1 trong 3 cách sau để Shop Việt có thể điều khiển máy tính của Quý khách để kiểm tra hư hỏng và sửa chữa máy tính.

Cách 1 – Sử dụng Teamviewer:

 1. Quý khách tải về TeamViewer bằng cách click vào link này https://download.teamviewer.com/download/TeamViewerQS.exe
 2. Quý khách mở file mới tải về, tên file là TeamViewerQS.exe
 3. Quý khách gửi ảnh chụp màn hình TeamViewer (hoặc gửi số Your ID và Password trên màn hình TeamViewer) đến Zalo, Viber, iMessage có ghi ở cuối trang Liên hệ.
 4. Shop Việt sẽ điều khiển máy tính của Quý khách để kiểm tra hư hỏng và sửa chữa máy tính.
 5. Shop Việt và Quý khách sẽ trao đổi qua Zalo, Viber, iMessage.

Cách 2 – Sử dụng UltraViewer:

 1. Quý khách tải về UltraViewer bằng cách click vào link này https://ultraviewer.net/vi/UltraViewer_setup_6.2_vi.exe
 2. Quý khách mở file mới tải về, tên file là UltraViewer_setup_6.2_vi.exe (click vào các nút Next, Yes, Accept. OK để cài đặt UltraViewer).
 3. Quý khách gửi ảnh chụp màn hình UltraViewer (hoặc gửi số ID của bạn và Mật khẩu trên màn hình UltraViewer) đến Zalo, Viber, iMessage có ghi ở cuối trang Liên hệ.
 4. Shop Việt sẽ điều khiển máy tính của Quý khách để kiểm tra hư hỏng và sửa chữa máy tính.
 5. Shop Việt và Quý khách sẽ trao đổi qua Zalo, Viber, iMessage.

Cách 3 – Sử dụng AnyDesk:

 1. Quý khách tải về AnyDesk bằng cách click vào link này https://download.anydesk.com/AnyDesk.exe
 2. Quý khách mở file mới tải về, tên file là AnyDesk.exe (click vào các nút Next, Yes, Accept. OK để cài đặt AnyDesk).
 3. Quý khách gửi ảnh chụp màn hình AnyDesk (hoặc gửi số This AnyDesk trên màn hình AnyDesk) đến Zalo, Viber, iMessage có ghi ở cuối trang Liên hệ.
 4. Shop Việt sẽ điều khiển máy tính của Quý khách để kiểm tra hư hỏng và sửa chữa máy tính.
 5. Shop Việt và Quý khách sẽ trao đổi qua Zalo, Viber, iMessage.

Chúc Quý khách thành công.

Bài viết liên quan
Gọi ĐT: 0909.593.393
Chat Zalo: 0909.593.393