Hỗ trợ máy tính online đã được đăng ký thành công

Chúc mừng Quý khách đã đăng ký thành công chương trình hỗ trợ máy tính online. SHOP VIỆT sẽ sớm liên hệ với Quý khách để kiểm tra hư hỏng của máy tính Laptop, PC, Macbook hoàn toàn miễn phí.

Quý khách kiểm tra email để xem lại chương trình hỗ trợ máy tính, hoặc nhấn vào link này. Xin chào và hẹn gặp lại.


Ủng hộ / Donate:

Quý khách cảm thấy chương trình hữu ích có thể ủng hộ bằng cách chuyển khoản: ? + ? = 50K ?

Tài khoản ngân hàng Vietcombank Phạm Trung Hiếu

Phần mềm AnyDesk:

SHOP VIỆT sử dụng phần mềm AnyDesk để hỗ trợ máy tính còn vào được hệ điều hành và internet, nhằm hỗ trợ khách hàng nhanh chóng và thuận tiện hơn.

Hỗ trợ máy tính online bằng phần mềm AnyDesk
Hỗ trợ máy tính online bằng phần mềm AnyDesk