Hỗ trợ thiết kế website giá rẻ đã được đăng ký thành công

Chúc mừng Quý khách đã đăng ký thành công chương trình hỗ trợ thiết kế website giá rẻ bằng phần mềm AnyDesk. SHOP VIỆT sẽ sớm liên hệ với Quý khách.

Quý khách kiểm tra email để xem lại chương trình hỗ trợ thiết kế website, hoặc nhấn vào link này. Xin chào và hẹn gặp lại.


Phần mềm AnyDesk:

  • SHOP VIỆT sử dụng phần mềm AnyDesk để hỗ trợ thiết kế web còn vào được hệ điều hành và internet, nhằm hỗ trợ khách hàng nhanh chóng và thuận tiện hơn.
  • Đối với máy tính Laptop, PC sử dụng hệ điều hành Windows thì nhấn vào link sau: 
    https://download.anydesk.com/AnyDesk.exe
  • Đối với máy tính Macbook, Mac, iMac sử dụnghệ điều hành macOS thì nhấn vào link sau:
    https://download.anydesk.com/anydesk.dmg
Hỗ trợ thiết kế website giá rẻ bằng phần mềm AnyDesk
Hỗ trợ thiết kế website giá rẻ bằng phần mềm AnyDesk